logo www.orastieinfo.ro

PAGINA
MUNICIPIULUI
ORĂȘTIE


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pablo/public_html/articol.inc.php on line 6

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pablo/public_html/articol.inc.php on line 36

Obiective turistice.

Monumente dispărute

Vechea biserică greco-catolică de pe strada Petru Maior

Biserica din Orăştie a fost edificată în anul 1742 de către preotul Oprea Pop Ilieş şi Pavel Socaci, la stăruința cărora s-a donat şi grădina de lângă biserică. În anul 1810 arzând biserica cea veche, s-a zidit altă biserică prin parohul Ioan Papp Ilieş, lucrările încheindu-se în 1817, la ele contribuind financiar şi împăratul Ferdinand cu 160 de florini. În acelaşi timp s-a câştigat şi porțiune canonică, în ciuda opoziției saşilor din oraş. Noua biserică avea hramul „Sf. Nicolae”. În decursul timpului, biserica a suferit mai multe reparații, dar a ajuns şubredă şi necorespunzătoare. Începând cu protopopul Valeriu Traian Frențiu, pe care episcopul Vasile Hossu l-a îndemnat să ia „măsurile corespunzătoare pentru ca acolo să se zidească, cu timpul, biserică şi casă parohială corespunzătoare”, demersurile pentru edificarea unui nou lăcaş de cult s-au amplificat, fiind finalizate de către protopopul Ioan I. Jenea.
(Marius Bîrlianu, Biserica greco-catolică din Scaunul Orăştiei între 1867-1914, Sargeția nr. XXXV-XXXVI, 2007-2008, pag. 472-473)

Vechea biserică greco-catolică de pe strada Petru Maior. Am trecut-o la monumente dispărute deoarece în halul în care este acuma nu cred ca va mai dura mult timp până nu va mai rămânea nimica.

Cetatea Orăștiei

Locul care toți il știu cum arată de afară "de peste gard" dar foarte puțini au calcat în interiorul zidurilor.

Statuia MS Ferdinand


Punerea pietrii fundamentale a monumentului M.S. R. Ferdinand I. la Orăștie
În ziua înălțării Sf. Cruci, la orele 11 și jumate, în fața autorităților civile și militare, s'a celebrat "Serviciul punerii petrii fundamentale" de către dl protopop Domșa înconjurat de cler, iar răspunsurile au fost date de "corul mixt" al Orăștiei, de sub conducerea dlui prof. Prația.
Actul comemorativ și al donatorilor, a fost cetit de dl Aron Demian, dir. liceului "Aurel Vlaicu".
Punerea pietrii fundamentale s'a făcut într'un cadru modest și fără zgomot, dar ridicarea Monumentului Celui dintâi Rege al tuturor Românilor, este o faptă cât se poate de instructivă, lăudabilă și pentru înfăptuirea ei, meritele se reduc la inimosul Colonel Aritonovici și a celor foarte puțini, cari i-au dat ajutor. Laudă deci lor.
(Clujul Românesc, anul V, nr. 37-38, pagina 2, 18 septembrie 1927)

Dezvelirea monumentului a avut loc la 17 Noiembrie 1929.
Scrisori din Orăștie - O mare sărbătoare a românismului: desvelirea statuiei Regelui Ferdinand I, la Orăștie. Marile Festivități.
Ardealul și țara întreagă a sărbătorit în Dumineca trecută desvelirea monumentului desrobitorului Rege Ferdinand I ridicat la Orăștie.
Statuia dela Orăștie este încă o dovadă de recunoștință a românilor descătușați de dincoace de munți, față de Dinastia liberatoare.
Ridicat la inițiativa unui ofițer din Vechiul Regat - colonelul A. Aritonovici - și cu contribuția materială a orăștienilor și hunedorenilor în fruntea cărora stă dl ministru Aurel Vlad, monumentul marelui Rege cimentează desăvârșit solidaritatea de sânge dintre frații liberi de ieri cu frații liberați de astăzi.
Sculptorul Ionescu-Varo a izbutit să transpue perfect în bronz caracteristicile Suveranului, care în 1926 a pozat însuș, încât statuia îți dă impresia vie a regelui Ferdinand I.
La sărbătoarea măreață și senină de Duminecă au luat parte oaspeții cei mai iluștri: M. Sa Regina Maria, Elisabeta a Greciei, A. A. L. L. R. R. principesele Elena-mamă și Ileana, principele regent Nicolae, Înaltul Regent C. Sărățeanu, d. general Presan, dd prim ministru Iuliu Maniu, miniștrii Aurel Vlad, Pan. Halippa, general Cihoski, subsecretat de Stat A. Dobrescu, Șt. cicio Pop președintele Adunării Deputaților, Traian Bratu președintele Senatului, I. P. S S. Mitropolitul Nicolae Bălan de la Sibiu, Cimponeriu prefectul jud. Hunedoara, numeroși parlamentari dintra cari amintim pe dd. Gh. Grișan, Vl. Ghidionescu, Băran, Bogos, Iacobescu, Breban, Popescu Gruia, Popescu Zorica.
Autoritățile bisericești, civile și militare au fost repreyentate prin delegați.
La ora 10 a.m. a sosit trenu regal întâmpinat fiind la gară de toți cei mai sus amintiți.
Muzica a intonat Imnul Regal. Festivitățile din piața Orăștiei s'au început la ora 10.30 a.m. O mulțime imensă de pe la sate mai ales, popula piața și străzile învecinate.
Î. P. S. S. mitropolitul Bălan înconjurat de un grup de preoți a făcut cuvenitele rugăciuni, după cari vălul de tricolor a fost tras de pe statuia regală.
Au urmat o serie de discursuri prin care s-au preamărit personalitatea Regelui Ferdinand I, rolul său de liberator și s'a subliniat durabilitatea pentru eternitatea a moștenirii lăsate de El.
Cel dintâi a vorbit mitropolitul Bălan, după care rând pe rând iau cuvântul colonelul Aritonovici învițiatorul monumentului care îl predă primăriei Orăștie, primarul I. Branga care făgăduește că va păstra statuia ca pe cea mai neprețuită podoabă a orașului și ținutului, general Cehoskii ministru de război, Aurel Vlad ministru de industrie și comerț, Alexandru Lapedatu în numele Academiei Române, N. N. Sâveanu din partea liberalilor, dr. N. Lupu pentru gruparea sa iar la urmă studenta Ileana Dobo a recitat cu multă artă o cedă Regelui Liberator, iar elevul de școlă primară Mircea Ionescu Varo, a declamat bine poezia "Marelu Rege" de Mircea Rădulescu.
După acestea urmează defilările școlilor satelor cu fanfare, călușeri, banderii de călăreți, țărance frumoase, țărani voinici în portul lor sărbătoresc și național nealterat, carele alegorice ce reprezentau toate îndeletnicirile de pe întinsul județ al Hunedoarei.
Cu toții au manifestat foarte intiziast Regenței și guvernului pentru membrii dinastiei, ora 1 d.m. festivitățile din piață au luat sfârșit. La 2 d.m. după plecarea Familiei Regale s'a ținut un banchet cu peste 200 invitați unde s'au ținut toasturi de către d. Iuliu Maniu președintele Consiliului de Miniștri care a închinat pentru M. S. Regele Mihai I, închinând apoi și d. colonel Aritonovici pentru d. prim-ministru Iuliu Maniu, Ștefan Cicio Pop președintele Camerii pentru armata glorioasă, Damian directorul Liceului "Aurel Valicu" pentru Mitropolitul Bălan, generalul Mihăescu pentru d. Cicio Pop și Iuliu Maniu dr. Lupu pentru dnii ministru Vlad și părintele Ioan Moța. Aurel Vlad pentru sculptorul Ionescu-Varo iar părintele Moța pentru toți oaspeții.
Banchetul s'a terminat la ora 5 d.m.
Festivitățile de Duminică au lăsat o neuitată impresie între participanți și poporul din aceste părți.
(Chemarea, anul IV nr. 40, pagina 3, Cluj 24 Noiembrie 1929)

Monumentul soldaților căzuți în luptele de la Biscupitz

Monumentul soldaților căzuți în luptele de la Biscupitz.

Arcul de triumf din centrul orașului

Arcul de triumf ridicat în centrul orașului în anii '50.
A fost ridicat în anii '50 - undeva în centrul orașului - în cinstea Armatei Sovietice Eliberatoare.

Troița de lângă Biserica "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril"

Troița de lângă Biserica "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril" așa cum arăta ea în starea originală și nealterată, sculptată de meșterii Ioan și Teodor Bârsan și donată de doamna Viorica Marinca.
Apoi, după câteva săptămâni, cu ajutorul unor dobitoci plini de zel și inițiativă, inscripția a fost ștearsă iar troița arată așa cum poate fi văzută și în prezent lângă zidul bisericii.

Moara de sub' Vii

Vechea moara cu roată. La sfârșitul secolului XIX este consemnată ca aparținând bisericii evanghelice.

Statui, monumente ...

Statuia lui Burebista

Statuia lui Burebista
Statuia lui Burebista
Statuia lui Burebista
Statuia lui Burebista

Monumentul "PALIA"

1974 - Monumentul "PALIA".
Prima variantă realizată din ghips.
În spate se observă Complexul Comercial "PALIA" în timpul construcției.
1974 - Monumentul "PALIA".
Prima variantă realizată din ghips.
În spate se observă Complexul Comercial "PALIA" în timpul construcției.
Monumentul "PALIA"
[ianuarie 2009]
Monumentul "PALIA"
[ianuarie 2009]

Bustul regelui dac "Decebal"

Bustul lui "Nicolaus Olahus"

Bustul lui "Aurel Vlaicu"

Izvorul de Aur al Dacilor

Inaugurarea complexului ambiental "Izvorul de Aur al Dacilor".
Inaugurarea complexului ambiental "Izvorul de Aur al Dacilor".
Inaugurarea complexului ambiental "Izvorul de Aur al Dacilor".
Inaugurarea complexului ambiental "Izvorul de Aur al Dacilor".

Sabia dacică de pe Hula Turdașului (Semn dacic)

Semn dacic
( fotografie făcută de Călin Jorza )

Lăcașe de cult

Biserica ortodoxă "Sf. Arhangheli Mihail si Gavril"

Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului"

Biserica ortodoxă "Sf. Nicolae"

Biserica reformată calvină

Biserica evanghelică luterană

Biserica greco-catolică de pe variantă

Biserica penticostală

Sinagoga

Sinagoga.

Clădiri importante

Clădirea Colegiului Național "Aurel Vlaicu"

Fostul Hotel Transsylvania, actuala Casă de Cultură

  • Comentarii
  • Comentarii pe Facebook
  • Statistici


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pablo/public_html/articol.inc.php on line 151
Puteți folosi tag-urile HTML bold, italic, underline.
Comentariile care conțin: insulte, atacuri la persoană, chestii rasiste sau alte mizerii, vor fi șterse. De asemenea îmi rezerv dreptul de a șterge comentariile care îmi displac.

Numele:

E-mail (nu va fi publicat):

Website (nu este obligatoriu):

Mesaj:

Încă nu este implementat.