logo www.orastieinfo.ro

PAGINA
MUNICIPIULUI
ORĂȘTIE


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pablo/public_html/articol.inc.php on line 6

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pablo/public_html/articol.inc.php on line 36

Petru Baciu

(7 septembrie 1930 - 2008)
profesor de limba și literatura română, publicist


Petru Baciu S-a născut la 7 septembrie 1930 în comuna Beriu, judeţul Hunedoara, fiu al familiei Trifu și Elena Baciu. După 4 clase primare în satul natal, a urmat 7 clase secundare la Liceul "Aurel Vlaicu" din Orăștie și datorită desfinţării instituţiei în 1948 a absolvit ultima clasă și bacalaureatul la Liceul de Băieţi din Alba-Iulia.
Între anii 1949-1953 a urmat facultatea de Filologie a Universităţii „Victor Babeș” din Cluj. A fost profesor de limba română la diferite școli și licee, dintre care la Liceul "Aurel Vlaicu" din Orăștie între anii 1959-1993.
Paralel cu activitatea didactică a publicat numeroase cărţi și a scris sute de articole, abordând teme de istorie și cultură locală, literatură, folclor. pedagogie, metodică, turism, religie.
A fost colecţionar de documente culturale și literare pe care le-a valorificat în diferite studii și articole.
A organizat zeci de expoziţii culturale și literare dintre care:
- Orăștie în spiritualitatea românească - 1988
- Orăștia și Astra - 1993
- 75 de ani de la înfiinţarea Liceului "Aurel Vlaicu"
- Expoziţii documentare: "Aurel Vlaicu", "Dr. Aurel Vlad", "Dominic Stanca", "Mihai Eminescu".
A participat la numeroase sesiuni știintifice și a avut participări la radio și televiziune.
A rămas în stadiul de lucrări în curs de finalizare și publicare volumele „Schițe și profiluri școlare”, parțial publicate, pentru care a obținut în anul 2007 premiul editurii "Emma” la concursul internațional de creații literare „Visul” ediția a II-a și romanul „Omul cu saboți”.
În anul 1999 a primit diploma de Cetățean de Onoare a municipiului Orăștie, cu ocazia aniversării a 775 de ani de atestare documentară a localității.
În anul 2007 a primit diploma de excelență din partea Inspectoratului Școlar Județean, iar în 2008 a primit diploma de excelență din partea Centrului Județean pentru conservare și promovarea culturii tradiționale Hunedoara-Deva.
A apărut în dicționarul "Personalități române și faptele lor" (1950-2000). Editura Panfilius, Iași 2007, pagina 310-340.

COLABORĂRI:
„Albina” - 1 articol.
„Buletinul Informativ al Consiliului Local al Primăriei Orăștie” - 4 articole și un serial în 15 numere.
„Cântarea României” revistă a Consiliului Culturii București - 1 articol.
"Călăuza Noastră", ziar din Deva - 4 articole.
"Buletinul Societății de Științe Filozofice" - 2 articole.
"Contemporanul" - 2 articole.
"Cronica Orăștiei" - 1 articol
"Cuvântul Liber", ziar din Deva - 11 articole.
"Drumul socialismului", ziar din Deva - 37 articole.
"Foaia poporului” Sibiu - 1 articol.
"Gazeta de Vest" Timișoara - 1 articol.
"Învățământul liceeal și tehnic profesional" - 1 articol.
"Informația Orăștiei" - 26 articole.
"Mlădițe școlare", revista Colegiului Agricol Geoagiu - 6 articole.
"Limba și Literatura Română”, București - 2 articole.
"Orizont" Timișoara - 2 articole.
"Palia Orăștie”, ziar, redactor - 12 articole.
"Palia Express” Orăștie, ziar, secretar de redacție, secretar literar - 338 articole.
"Pagini școlare" revista Liceului "Aurel Vlaicu" Orăștie - 10 articole.
"Repere culturale", revistă din Orăștie - 5 articole.
"Revista de pedagogie", București - 3 articole.
"Râușorul", revistă, Școala Generală Sibișel - 23 articole.
"Târnava" revistă, Târgu Mureș - 3 articole.
"Tribuna" revistă, Cluj-Napoca - 3 articole.
"Visul" revistă din Orăștie - 5 articole.
"Ritmuri" Deva - 2 articole.
"Revista Orăștiei", serie nouă II, III, IV - 17 articole.

LUCRĂRI PUBLICATE
1) Liceul Aurel Vlaicu, 1919-1969 Tipografia Deva, 1969 vol. I, 174 pagini.
2) Beriu - Monografie, Editată de Comitetul de Cultură al judeţului Hunedoara, tipografia Deva, 1972, 135 pagini.
3) Orăștie - Mic Îndreptar Turistic, editată de Cooperativa Meșteșugărească Orăștie , Tipografie Petroșani, 143 pagini.
4) Aurel Vlaicu - Vulturul Carpaţilor - editată de Comitetul de Cultură al judeţului Hunedoara, 1982, 41 pagini.
5) Mic Îndreptar Turistic, Editura Sport-Turism, București, 1985, coautor Ion Loiș - 81 pagini.
6) Valea Grădiștei - Itinerare Turistice, Editura Sport-Turism, București, 1988 - coautor Aurelia Baciu.
7) Pe urmele lui Aurel Vlaicu, Editura pentru Turism, București 1991 - coautor Aurelia Baciu, 155 pagini.
8) Orăștie în spiritualitatea românească, Culegere de texte, editată de Casa Corpului Didactic Deva sub egida Despărţământului ASTRA Orăștie, Tipografia Gutenberg, 1993 - coautor Aurelia Baciu.
9) Liceul "Aurel Vlaicu" Orăștie - Compendiu monografic, 1919-1994, Editat de Casa Corpului Didactic, Deva, 1994, volumul II, 149 pagini.
10) Orăștie de la târg, reședinţă de scaun și oraș - la municipiu. Compendiu monografic, editat de Primăria și Consiliul Local al municipiului Orăștie, 1995, 203 pagini.
11) De prin Beriu adunate - Culegere de colinde, 1995, 78 pagini.
12) Beriniada - Memorial social-documentar, volumul I, editura Sigma-Plus, Deva, 1997, 205 pagini.
13) Delorenii, editura Compania, București 2000, 159 pagini.
14) Orăștie - Enciclopedie, editura Corvin, Deva, 2001, coordonatorul lucrării. Au colaborat: Aurelia Baciu, Angela Curteanu, Ioan Curteanu, Valeria Ivașcu, Ioan Ivașcu, Ioan Vasiu, 315 pagini.
15) La Orăștie - un buchet pentru Eminescu, editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2001, tipografia Emma, Orăștie, coautor Mihai Paul Floran, 78 pagini.
16) Caragiale în conștiința orăștienilor - Tipografia Emma, Orăștie 2002, 55 pagini.
17) C.A.R.P. - semicentenar - 1953-2003 - coordonatorul lucrării, tipografia Danielle, Orăștie 2003, 110 pagini.
18) Colegiul Naţional "Aurel Vlaicu" - File monografice despre un deceniu prestat - 1994-2004, 85 pagini.
19) Beriniada - Memorial social, documentar, volumul II, tipografia Danielle, Orăștie, 2005.
20) Memoriu de publicaţii și lucrări, Editura Emma, Orăștie, 2005, 76 pagini.
21) Aron Demian - Vocaţie, profesionalism și un mare orator. Tipografia Danielle, Orăștie, 2006, 145 pagini.
22) Geoagiu - repere monografice - coordonatorul lucrării împreună cu Ioan Vălean. Au colaborat: Maria Aleman, Teodora Cișmașiu, Ioan Marcu, Simina Olar, Ioan Bălșan, Radu Igna, Silvia Meza, Aurel Stănuţ, Editura Emia, Deva, 2007, 191 pagini.
23) Florile dalbe de măr, culegere de colinde, întocmită și îngrijită de Clemente Constantin, Editura Corvin, Deva, 2007, sub egida Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara-Deva, paginile 7-72. Coautori Clemente Constantin și Monica Dușan.
24) Glăsuiri reînăscute, Editura Emma, Orăștie 2007, 185 pagini.
25) Izvoarele dorului - culegere de folclor, coautor Aurelia Baciu. colectia "Tradiţii", editura Emma, Orăștie, 2008, 133 pagini.
26)Beriu - coordonate monografice, Editura Emma, Orăștie 2009, 284 pagini, coautor Aurelia Baciu.

REFERINŢE
1) Razba Maria. "Personalitati hunedorene" - Oameni de cultură, artă, știinţă, tehnică și sport - secolul XV-XX. Dicţionar. Biblioteca Judeţeană.
2) Baciu Petru. “Orăștie - Enciclopedie” editată de Primăria și Consiliul Local Orăștie. Editura Corvin, Deva 2001 paginile 40-41.
3) Baciu Petru, Baciu Aurelia. „Beriu-coordonate monografice“. Editura Emma 2009, paginile 216-218.
4) "Personalităţi române și faptele lor". Editura Panfilus, Iași 2007, paginile 310-340.
5) „Palia Express”, anul XI numărul 9 (336) 9-15 martie 2006. Apare la Orăștie. Articolul: "Baciu Petru la o nouă apariţie editorială: Aron Damian - vocaţie profesionalism și un mare orator". Autoru: Miron Simedrea.
6) "Palia Express". Bilunar de opinie, informare și cultură. Anul VI, numărul 12 (113) 19 iunie 2001. Articolul: "Eminescu în eternitate", autor P. Dănilescu.
7) "Informaţia Orăștie". Publicaţie de opinie și informare anul IV numărul 3 (34) 1996. Articolul “Schiţe școlare”.
  • Comentarii
  • Comentarii pe Facebook
  • Statistici


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pablo/public_html/articol.inc.php on line 151
Puteți folosi tag-urile HTML bold, italic, underline.
Comentariile care conțin: insulte, atacuri la persoană, chestii rasiste sau alte mizerii, vor fi șterse. De asemenea îmi rezerv dreptul de a șterge comentariile care îmi displac.

Numele:

E-mail (nu va fi publicat):

Website (nu este obligatoriu):

Mesaj:

Încă nu este implementat.