logo www.orastieinfo.ro

PAGINA
MUNICIPIULUI
ORĂȘTIE


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pablo/public_html/articol.inc.php on line 6

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pablo/public_html/articol.inc.php on line 36

Otto Piringer

(20 februarie 1874 - 3 noiembrie 1950)
pastor luteran, scriitor al dialectului săsesc din Transilvania

Otto Piringer (n. 20 februarie 1874, Orăștie - d. 3 noiembrie 1950, Orăștie) a fost un scriitor al dialectului săsesc din Transilvania.

Tatăl său, Johann Piringer, a fost preot la Romos, județul Hunedoara, iar mamam sa, Wilhelmine Schuller, a fost fiica lui Johann Schuller, predicator în Romos, născut la Agnita pe 30 noiembrie 1783.
A fost căsătorit cu Auguste Valerie Gusti Schuller (n. 15.10.1876, Agnita - d. 11.01.1969 Sibiu) și a avut patru copii Hilde Piringer (n. 1899, Agnita - d. 2000, Gundelsheim), Otto Piringer (n. 1902 Agnita - d. înainte de 2000), Walter Piringer (n. 1906, Sibiu) și Hans-Martin Piringer (n. 1913 Apoldu de Sus).
După ce a studiat filologia și teologia la Marburg, Berlin și Cluj, a fost numit în 1896 rector al liceului din Agnita, unde a profesat până în iulie 1903.
Din 1903 a fost numit preot în Tălmaciu iar din 1906 în Cristian, județul Brașov. În 1913 s-a întors în localitatea de baștină a înaintașilor săi, Apoldu de Sus, județul Sibiu. După alți 12 ani, s-a mutat la Orăștie, unde a murit de un atac de apoplexie în 3 noiembrie 1950 și a fost înmormântat pe 05 noiembrie 1950 în cimitirul evanghelic lutheran din Orăștie.
Principala sa periodă de creație a fost după Primul Război Mondial, când a scris poezii umoristice în dialectul săsesc și scrieri educative, pe care le-a reunit în calendarul popular „Neuer Volkskalender”, redactat de el.

Scrieri
- Schärhibesker, Lastich Geschichten ä saksesch (Schärhibesker, Lustige Geschichten auf sächsisch - Povestiri nostime în dialectul săsesc), Editura W. Kraft, Sibiu, 1921
- Vúm klene Piter uch senger Wält (Vom kleinen Peter und seiner Welt - Petrică în lumea lui), Editura W. Kraft, Sibiu, 1926
- Der Mérenziker. Schärhibesker und Lidcher (Der Korb mit Mähren. Schärhibesker und Liedcher - Coșul cu povești), Editura Kraft und Drotleff, Sibiu, 1937; reeditată în 1969 și 1975 la Editura Kriterion, București, cu traducerea în germană de Bernhard Capesius

Legături externe
Vortrag über Otto Piringer
Carte familială de localitate Agnetheln - report familial
de.wikipedia.org - Otto Piringer
ro.wikipedia.org - Otto Piringer
  • Comentarii
  • Comentarii pe Facebook
  • Statistici


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/pablo/public_html/articol.inc.php on line 151

2020-06-11 06:50:04


Contactunomy
2020-10-23 19:45:56

Hi! orastieinfo.ro Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd mеssаgе pеrfесtly lеgаl? Wе put а nеw mеthоd оf sеnding mеssаgе thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs. Whеn suсh соmmеrсiаl оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls. аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt. Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu. Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD. This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype live:feedbackform2019 WhatsApp - +375259112693
Puteți folosi tag-urile HTML bold, italic, underline.
Comentariile care conțin: insulte, atacuri la persoană, chestii rasiste sau alte mizerii, vor fi șterse. De asemenea îmi rezerv dreptul de a șterge comentariile care îmi displac.

Numele:

E-mail (nu va fi publicat):

Website (nu este obligatoriu):

Mesaj:

Încă nu este implementat.